RESULTAT DEL PLA ESTRATÈGIC 2016-2020 FHCV

OBJECTIUS

Objectius marcats en la *FHCV en funció de quatre àmbits: esportiu, social, organitzatiu i econòmic:

OBJECTIUS ESPORTIUS

OBJECTIUS ESPORTIUS

1. Millorar els resultats esportius dels Clubs, de les seleccions autonòmiques, tècnics, jugadors, àrbitres i entrenadors de la FHCV.
2. Millorar la promoció i desenvolupament de l’hoquei en la CV. Fomentar la creació de nous clubs i nuclis d’hoquei en la CV. Augmentar el nombre de llicències i jugadors/es.
3. Millorar la formació dels tècnics (entrenadors, jutges, àrbitres) de la FHCV.

 

OBJECTIUS SOCIALS

OBJECTIUS SOCIALS

4. Mejorar la comunicación con padres y familiares del hockey.
5. Promocionar i potenciar la pràctica d’altres col·lectius. Augmentar el nombre de persones involucrades en l’hoquei valencià.
6. Cuidar i potenciar un bon clima social.

 

OBJECTIUS ORGANITZATIUS

OBJECTIUS ORGANITZATIUS

7. Mantindre el model de la FHCV amb seu i gestió d’instal·lacions esportives.
8. Augmentar i millorar les instal·lacions per a la pràctica de l’hoquei.
9. Ajudar a millorar l’organització funcional, estructural i de gestió dels Clubs.
10. Consolidar l’organització funcional, estructural i de gestió de la FHCV.

 

OBJECTIUS ECONÓMICS

OBJECTIUS ECONÓMICS

11. Augmentar, diversificar i afermar les fonts d’ingressos.
12. Optimitzar i economitzar els recursos existents o generats de forma sostenible.

 

 

ESTRATÈGIES

Per a cadascun dels objectius marcats es defineixen diferents estratègies que possibiliten la seua consecució:

ÀMBIT ESPORTIU

ÀMBIT ESPORTIU

OBJECTIU 1: Millorar els resultats esportius dels Clubs, de les seleccions autonòmiques, tècnics, jugadors, àrbitres i entrenadors de la FHCV.
Millorar el programa de tecnificació.
Impulsar i millorar l’estament arbitral.
Millorar els equips tècnics, serveis o recursos dels equips (altres figures).
Mantindre els partits contra equips de fora de la comunitat atesos els interessos esportius propis.
Intentar que els jugadors/as tinguen una competició amplia i competitiva.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies per a la millora del rendiment esportiu.
Millorar i potenciar l’ús de noves instal·lacions.
Augmentar el nombre de practicants i equips.
OBJECTIU 2:Millorar la promoció i desenvolupament de l’hoquei en la CV. Fomentar la creació de nous clubs i nuclis d’hoquei en la CV. Augmentar el nombre de llicències i jugadors/as.
Expandir les EE.DD. a la província i en la Comunitat Valenciana.
Impulsar i millorar l’estament arbitral.
Crear i desenvolupar una estructura de Promoció.
Canviar el format del model d’hoquei escolar. No solament existeix l’FDM.
Fomentar una competició pròpia dels col·legis. Inter-escolar.
Potenciar la difusió i donar a conéixer l’hoquei.
OBJECTIU 3:Millorar la formació dels tècnics (entrenadors, jutges, àrbitres) de la FHCV.
Mantindre la línia de formació amb els cursos oficials.
Potenciar la formació contínua.
Intentar retindre als tècnics. Minimitzar l’abandó.
Captar, mantindre i millorar els àrbitres i jutges.
Crear l’escola d’entrenadors o tècnics.

 

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT SOCIAL

OBJECTIU 4: Millorar la comunicació amb pares i familiars de l’hoquei.
Definir i establir els protocols de comunicació amb els pares i famílies.
Generar i millorar l’estament de Pares-Mares.
OBJECTIU 5:  Promocionar i potenciar la pràctica d’altres col·lectius. Augmentar el nombre de persones involucrades en l’hoquei valencià.
Generar un entorn atractiu per a afeccionats d’hoquei.
Generar accions socials de l’hoquei.
Millorar el voluntariat esportiu.
OBJECTIU 6: Cuidar i potenciar un bon clima social.
Promocionar activitats socials, lúdiques i culturals a través de l’hoquei.
Cuidar el nostre esport amb els seus valors.

 

ÀMBIT ORGANITZATIU

ÀMBIT ORGANITZATIU

OBJECTIU 7: Mantindre el model de la *FHCV amb seu i gestió d’instal·lacions esportives.
Buscar altres poliesportius potencialment gestionables.
Posicionar-se i demostrar credibilitat enfront de les institucions.
Ser un referent en la gestió d’instal·lacions mantenint un alt estàndard de qualitat.
Estar preparats per a noves fórmules de gestió de les instal·lacions
OBJECTIU 8:  Augmentar i millorar les instal·lacions per a la pràctica de l’hoquei.
Aconseguir la creació de noves instal·lacions específiques d’hoquei.
Potenciar i aconseguir instal·lacions d’hoquei a la Comunitat Valenciana.
Millorar l’ús d’instal·lacions municipals.
Millorar instal·lacions en centres educatius.
Pla de millora i manteniment d’instal·lacions específiques d’hoquei.
OBJECTIU 9: Ajudar a millorar l’organització funcional, estructural i de gestió dels Clubs.
Potenciar i fomentar estructures de gestió dins dels clubs.
Facilitar instal·lacions, recursos i serveis per a potenciar el desenvolupament dels clubs.
Mantindre i potenciar les reunions i comunicació amb els clubs.
OBJECTIU 10: Consolidar l’organització funcional, estructural i de gestió de la *FHCV.
Estudiar i adaptar-se a les estratègies i projectes d’institucions i federacions.
Incorporar una gestió des del concepte de màrqueting en totes les àrees de treball de l’organització.
Donar estabilitat als treballadors i personal vinculat a la *FHCV i als llocs de treball generats.
Mantindre la filosofia laboral d’aportació, il·lusió i col·laboració del personal de la *FHCV que ha donat l’essència al grup de treball.
Generar i estabilitzar projectes amb finançament propi.

 

ÀMBIT ECONÒMIC

ÀMBIT ECONÒMIC

OBJECTIU 11: Augmentar, diversificar i afermar les fonts d’ingressos.
Afermar i augmentar els ingressos per part de clubs, entenent que són socis de la FHCV.
Mantindre i augmentar la font d’ingressos de serveis i programes diferents als propis de clubs i jugadors.
Mantindre i augmentar els ingressos per gestió d’instal·lacions esportives.
Mantindre i augmentar les subvencions actuals i potenciar la cerca de noves.
Potenciar l’entrada de recursos de l’empresa privada per mitjà de donacions i esponsorización.
OBJECTIU 12: Optimitzar i economitzar els recursos existents o generats de forma sostenible.
Millorar i estabilitzar la planificació i avaluació econòmica de la *FHCV i els seus programes i àrees.
Planificar i executar actuacions per a l’optimització de recursos i d’eficiència energètica.
Potenciar les noves tecnologies per a economitzar els recursos i optimitzar els recursos.

 

 

Institucions

{"slides_column":"5","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}

Patrocinadors Principals F.H.C.V.

{"slides_column":"2d","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}

Patrocinadors Oficials F.H.C.V.

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}

Colaboradors F.H.C.V.   |   Col·labora amb nosaltres.

{"slides_column":"7","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}
{"slides_column":"7","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}